ผลงานและลูกค้าของเรา

Project & Oversized cargo : Nam Ngiep 1 Hydropower Project

   ......................................................................................................................................................

Hongsa Power Project (Cargo weight 210 tons and 130 tons)

                    

......................................................................................................................................................

Nam Xing Dam Construction in Laos P.D.R.