การขนส่งสินค้าผ่านแดน ไทย-ลาว

-  ให้บริการขนส่งสินค้าผ่านแดน ไทย-ลาว ทางรถยนต์ตามด่านต่างๆ ได้แก่ หนองคาย-ท่านาแล้ง , นครพนม-ท่าแขก , มุกดาหาร-สวันนะเขต , พิบูลมังสาหาร-ช่องเม็ก เป็นต้น

- สามารถให้บริการ one stop services จากต่างประเทศผ่านไทยไปลาว ผ่านเครือข่ายตัวแทนมากกว่า 50 บริษัททั่วโลก (Multimodal Transportation)

- เป็นผู้ประกอบการขนส่งทั้งภายในและระหว่างประเทศ โดยบริษัทมีรถบรรทุกทั้ง 4 ล้อและเทลเลอร์คอยให้บริการขนส่งสินค้า