บริการขนส่งสินค้าทางเครื่องบิน

- ให้บริการขนส่งสินค้าทางเครื่องบินทั้งนำเข้า และส่งออก

- ให้บริการขนส่งสินค้าแบบ Door to Door Services ผ่านตัวแทนของบริษัทมากกว่า 50 บริษัททั่วโลก

- One Stop Services โดยสามารถให้บริการเดินพิธีการศุลกากรทั้งนำเข้า และ ส่งออก รวมถึงการขนส่งสินค้าภายในประเทศ

- ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการขนส่งสินค้าทางเครื่องบิน