บริการขนส่งสินค้าทางเรือ

- ให้บริการขนส่งสินค้าทางเรือแบบเต็มตู้ (FCL) และ ไม่เต็มตู้ (LCL) ทั้งในด้านนำเข้าและส่งออก

- ให้บริการขนส่งสินค้าแบบ Door to Door Services ผ่านตัวแทนของบริษัทมากกว่า 50 บริษัททั่วโลก

- One Stop Services โดยสามารถให้บริการเดินพิธีการศุลกากรทั้งนำเข้า และ ส่งออก รวมถึงการขนส่งสินค้าภายในประเทศ

- ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการขนส่งสินค้าทางเรือ