บริการเดินพิธีการศุลกากร

- ให้บริการเดินพิธีการศุลกากรทั้งนำเข้าและส่งออก ทางเรือ รถยนต์
และทางเครื่องบิน

- เป็นตัวแทนออกของรับอนุญาติ และให้บริการ Counter Services

- ให้บริการเดินเรื่อง Certificate of Origin , C/O Chamber , Form D and Form E เป็นต้น

- ให้บริการเดินพิธีการสำหรับสินค้าเข้าเขตปลอดอากร (Free zone)