เกี่ยวกับบริษัท

   บริษัทพีเค อินเตอร์เฟรด จำกัด เป็นผู้ประกอบการขนส่งสินค้าผ่านแดน ไทย-ลาว และเป็นตัวแทนขนส่งสินค้าระหว่างประเทศทางเรือและทางเครื่องบิน (Freight Forwarder) โดยบริษัทมีสำนักงานใหญ่อยู่ที่กรุงเทพฯ และมีสาขาตั้งอยู่ที่ จังหวัดหนองคาย และ เวียงจันทร์ประเทศลาว

บริษัทพีเค อินเตอร์เฟรด จำกัด เป็นผู้ให้บริการขนส่งสินค้าผ่านแดนทางรถยนต์ ระหว่างไทย-ลาว และยังให้บริการขนส่งสินค้าทางเรือและทางเครื่องบินไปยังที่ต่างๆ ทั่วโลก โดยบริษัทมีเอเย่นอยู่ตามประเทศต่างๆ ทั่วโลก มากกว่า 50 บริษัททั่วโลก อาทิเช่น ประเทศในทวีปยุโรป , เอเซีย และอเมริกา รวมถึงการให้บริการเดินพิธีการศุลกากรทั้งนำเข้าและส่งออก และการให้บริการเข้าเขตฟรีโซน

สำหรับการขนส่งสินค้าผ่านแดนไปประเทศ ลาว ซื่งเป็นประเทศไม่ติดทะเล ( Land Lock Country ) บริษัทพีเค อินเตอร์เฟรด จำกัดสามารถให้บริการขนส่งสินค้าแบบ Door to Door โดยเราเป็นศูนย์กลางของการเชื่อมต่อของการนำเข้ามาจากประเทศต่างๆทั่วโลกไม่ ว่าทางเรือและทางเครื่องบินผ่านทางเอเย่นในต่างประเทศเพื่อนส่งต่อไปยัง ประเทศลาวทางรถยนต์