ร่วมงานกับเรา

พนักงานฝ่ายขาย (4 ตำแหน่ง)
- ชายหรือหญิง อายุระหว่าง 25 - 35 ปี
- ทีประสบการณ์ด้านการขายในบริษัทขนส่งระหว่างประเทศหรือขนส่งข้ามแดน
- มียานพาหนะส่วนตัว
- มีดวามรู้ด้านภาษาอังกฤษพอสมควร
- สามารถเดินทางได้พนักงานขับรถ (2 ตำแหน่ง)

- มีใบขับขี่ชนิดที่2,3 ขึ้นไป
- ชาย อายุ 25 ปีขึ้นไป
- ซื่อสัตย์ ขยัน อดทน
- มีประสบการณ์ในการขับรถผ่านแดนไปลาวจะพิจารณาเป็นพิเศษ